• icon-phone Hỗ Trợ 1900 6453
  • 9:00 - 17:00 Từ thứ 2 đến thứ 7

yeuvanminh nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 290299

28/11/2017 | 00:00 GTM+7

yeuvanminh nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 290299 kể từ ngày 1.11.2017 Như vậy, kể từ nay thương hiệu yeuvanminh sẽ được bảo hộ chính thức về sở hữu trí tuệ thương hiệu

yeuvanminh nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 290299 kể từ ngày 1.11.2017 Như vậy, kể từ nay thương hiệu yeuvanminh sẽ được bảo hộ chính thức về sở hữu trí tuệ thương hiệu sau nỗ lực từ 1/4/2009. Đây là một bước ngoặt lớn đánh dấu sự chuyển mình không ngừng của những người đang đi trên con thuyền yeuvanminh - tiên phong văn hóa tình dục văn minh

 


Nếu có vần đề gì bạn hay comment dưới, chúng tôi sẽ trả lời ngay dưới câu hỏi của bạn, qua câu hỏi có thể giúp bạn hiểu được nhiều vấn đề hơn

Xin chúc mừng những người sau đây đã đăng ký và kích hoạt thành công

STT Tài khoản Ngày giờ đăng ký Hạng thành viên Mã Khóa học
20 nguyễn mạnh hải 15/05/2019 | 16:06 GTM+7 Kích hoạt YVM615
19 楊仁傑 13/05/2019 | 10:08 GTM+7 Kích hoạt YVM614
18 Khá 03/05/2019 | 12:03 GTM+7 Kích hoạt YVM613
17 Nguyễn Đức Thế 03/05/2019 | 09:27 GTM+7 Kích hoạt YVM612
16 Lê Hà 01/05/2019 | 18:11 GTM+7 Kích hoạt YVM611
15 V Srinivas 26/04/2019 | 23:23 GTM+7 Kích hoạt YVM610
14 PHẠM TRUNG TÍN 23/04/2019 | 15:14 GTM+7 Kích hoạt YVM609
13 Hung Le 16/04/2019 | 17:16 GTM+7 Kích hoạt YVM608
12 Phạm Minh Hoàng 02/04/2019 | 12:31 GTM+7 Kích hoạt YVM607
11 Nguyễn Độ 01/04/2019 | 09:04 GTM+7 Kích hoạt YVM606
10 Nguyen van thanh 29/03/2019 | 07:09 GTM+7 Kích hoạt YVM605
9 Nguyễn Sơn 25/03/2019 | 12:38 GTM+7 Kích hoạt YVM604
8 Jhgfjjj 25/03/2019 | 06:55 GTM+7 Kích hoạt YVM603
7 Moyalber 24/03/2019 | 06:57 GTM+7 Kích hoạt YVM602
6 Shady 23/03/2019 | 04:08 GTM+7 Kích hoạt YVM601
5 Mama 21/03/2019 | 15:47 GTM+7 Kích hoạt YVM600
4 Truong 20/03/2019 | 09:55 GTM+7 Kích hoạt YVM599
3 Азим 19/03/2019 | 04:14 GTM+7 Kích hoạt YVM598
2 Karim 19/03/2019 | 00:44 GTM+7 Kích hoạt YVM597
1 Lò văn hưng 18/03/2019 | 11:48 GTM+7 Kích hoạt YVM596

Đánh giá của chuyên gia

Liên hệ với chúng tôi